Om kattens historia

PSM_V37_D105_English_tabby_catIdag ser vi helt och hållet katten som ett tamdjur, och det är något som vi skaffar till våra barn eller till oss själva. Här faller valet ofta mellan katt eller hund, och vill du ha ett tamdjur som inte medför så mycket tid och arbete är det självklara valet en katt. De flesta som talar om kattens historia lever i tron om att detta vackra djur härstammar från den gamla egyptiska kulturen. Detta är inte helt fel, men heller inte med sanningen överensstämmande, då det har hittats kattgravar på Cypern som är daterade så långt tillbaka som innan den neolitiska egyptiska kulturen.

Det har även genomförts DNA-studier som påvisar att tamkatten framavlades av afrikanska vildkatter som levde i främre Orienten. Detta går tillbaka så långt som 9000-10000 år i tiden och är det äldsta spår som med dagens teknik kan sökas gällande domesticerade tamkatter. Anledningen till att de domesticerades i detta område först tros vara jordbrukets stora utveckling i denna del av världen, och att folk behövde dessa djur för att ta hand om råttor och möss i spannmålsförråden. Hur som helst har katten gått framåt kraftigt sedan dess, och kan idag ses i många hem lekandes med mycket glada barn.

Det är också ofta som många människor har fel uppfattning gällande tam- och vildkatter. Många gånger kallar vi rakt av en katt som inte är van vid människor, eller rädd för dessa, för vildkatter bara för att vi själv tycker att de är vilda. Detta är inte fallet. Ej heller tamkatter som har fötts i vilt tillstånd, eller som på något annat sätt har förvildats är att anse som vildkatter. När det handlar om vildkatter gäller detta små och stora kattdjur som lever i frihet utan någon form av kontakt med människan. Det var lite om kattens historia, och läser du vidare får du veta mer.